Zaburzenia spektrum psychotycznego (PS) a mózgi nastolatków

Podczas V Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki rozmawialiśmy między innymi, na temat przyczyn rozwoju chorób psychicznych wskazując, że zmiany neurorozwojowe w okresie adolescencji można potraktować jako okres podwyższanego ryzyka wystąpienia zmian w strukturze mózgu. Okazuje się, że nastolatki z zaburzeniami ze spektrum psychozy mają znacznie zmniejszone pola powierzchni w korze oczodołowo-czołowej. Badanie zespołu dr Maria Jalbrzikowski mogą stanowić argument za tymi obawami. Nadmierne obciążenie systemu nerwowego w tym okresie może mieć związek z prawdopodobieństwem wystąpienia takich zmian i w konsekwencji zaburzeń.

„Psychoza jest postrzegana jako zaburzenie psychiczne wynikające ze zmian neurorozwojowych. Jednak do niedawna badania koncentrowały się na osobach dorosłych, u których już rozwinęło się zaburzenie psychotyczne ”- powiedziała główna autorka dr Maria Jalbrzikowski, adiunkt na Wydziale Psychiatrii na University of Pittsburgh School of Medicine. „Dzięki dostępowi do dużych zestawów danych, takich jak Philadelphia Neurodevelopmental Cohort, możemy naprawdę zacząć badać, w jaki sposób zmiany w rozwoju neurologicznym przyczyniają się do rozwoju objawów psychotycznych.”

 

Cechuje nas różnorodność mechanizmów zapamiętywania i przechowywania informacji.

Pamięć jest zjawiskiem intrygującym badaczy od lat. Najnowsze badania potwierdzają, że zapamiętywanie jest procesem, w który zaangażowane są różne, często bardzo od siebie odległe, sieci neuronowe. Warunki w jakich zapamiętujemy mają wpływ na trwałość i precyzję działania pamięci. Zależności pomiędzy rożnymi czynnikami są jednak dalece bardziej złożone niż przypuszczaliśmy. Czytaj dalej Cechuje nas różnorodność mechanizmów zapamiętywania i przechowywania informacji.