„Nie ma najlepszej metody wychowawczej. Nawet juulowskiej”. Spotkanie z Jesperem Juulem.

            Siła Jespera Juula nie tkwiła w mocy jego przekonań, niezmienności sądów czy też w dążeniu do szukania recept na wszystkie problemy wychowawcze współczesnego świata, ale w świadomości, że uniwersalne rozwiązania nie istnieją. Podobnie nie istnieje przepis na udane i spełnione życie. Wraz z odejściem Jespera Juula nie kończy się […]

Latające Świnie

Znaczenia jakie nadajemy światu nie są produktem niezależnej od naszych ciał aktywności intelektualnej, a wypadkową doświadczeń w przeszłości i aktualnych stanów naszych mózgów. To nieco trywialne stwierdzenie jest kluczem do wzajemnego zrozumienia. Polecam książkę Benjamina Bergena o genezie znaczeń, funkcji języka i ucieleśnionym umyśle. Język jest naszym, specyficznym gatunkowo, przedłużeniem mechanizmów lustrzanych. Daje możliwości, których […]