Dla biznesu

Zapraszam do zapoznania się z ofertą szkoleń dedykowanych dla firm i korporacji.

Neurobiologia zarządzania ludźmi

Konflikty wewnątrz grup zadaniowych są częstą przyczyną spadku ich wydajności. Kiedy młody pracownik kwestionuje polecenia przełożonego, a starzy kolega krytykuje rozwiązania młodszych, pojawiają się emocje, których intensywność zdecydowanie przekracza obiektywne znaczenie tego czego dotyczą. W trakcie kursu zrozumiemy dlaczego tak jest. Pewne rzeczy można poprawić i zmienić, ale część reakcji trzeba przyjąć i oswoić, ponieważ ich podłoże opiera się świadomym reakcjom i racjonalnym argumentom. W czasie kursu nauczymy się odróżniać jedne od drugich, poznamy powody i mechanizmy, nauczymy się radzić sobie ze zjawiskami, które dotąd wyglądały na niezrozumiałe i niebezpieczne dla sprawnego i  wydajnego zarządzania.

 Więcej na temat szkolenia

Ludzie zdobyli przewagę dzięki społecznemu charakterowi gatunku. Grupa jest dla nas prawdziwymi jedynym środowiskiem naturalnym. Działają w niej jednak zawsze dwie przeciwstawne siły: konkurencja, która ją rozsadza od wewnątrz i kooperacja, współpraca, która jest jej spoiwem. Zarządzanie grupą ludzi polega, z tej perspektywy, na szukaniu i utrzymywaniu równowagi. Biologiczne podłoże, w tym szczególnie procesy neurobiologiczne, decydują o warunkach w jakich toczy się gra. Podejście ewolucjonistyczne i neuronauki pozwalają zrozumieć mechanizmy powstawania wielu zjawisk, która powodują konflikty i brak wyników nawet tam, gdzie logika działania powinna przynosić efekty. Nasze nieco anachroniczne mózgi rządzą się prawami, które były aktualne w przeszłości i nie zawsze sprawdzają się dzisiaj. Zrozumienie podstawowych mechanizmów nie wymaga głębokiej wiedzy o budowie i działaniu mózgu i komórek nerwowych. W czasie trwania zajęć możliwa jest znaczna zmiana podejścia i tworzenie kompetencji szukania rozwiązań w obszarach, w których zwykle nie spodziewamy się ich znaleźć.

Treści poruszane na zajęciach:

 • Pierwotny charakter grup ludzkich;
 • Złożoność grupy a wielkość mózgu;
 • Skąd się biorą duże mózgi ludzi;
 • Złota liczba R. Dunbara;
 • Ilu znajomych potrzebuje człowiek;
 • Modele światów u ludzi w różnym wieku, skąd się biorą konflikty pokoleń;
 • Różne strategie rozwiązywania problemów przez właścicieli mózgów na różnym stopniu rozwoju;
 • Kiedy jesteśmy dojrzali? Kosztorys dorosłości, kiedy „wcześniej było lepiej”;
 • Stan równowagi, dlaczego nie polega na dogadaniu się wszystkich ze wszystkimi;
 • Czy konflikty są destrukcyjne, oswajanie „neuroróznic” w praktyce.

Prowadzący: dr Marek Kaczmarzyk
Czas trwania szkolenia: 3 godziny


Biologia relacji – motywacja, wydajność a więzi społeczne

Kiedy w słoneczny, wiosenny dzień wchodzimy do biura, świat wydaje nam się interesującym wyzwaniem, jednak koło czternastej coś najczęściej zaczyna się zmieniać na gorsze. Dlaczego brakuje nam cierpliwości, dlaczego drażnią nas uwagi kolegów, ich pomysły wydają się głupie i irytuje nas ton ich głosu? W czasie zajęć odkryjemy podłoże ludzkich relacji, znajdziemy odpowiedzi na pytanie w jaki sposób wiem co myśli ktoś z kim dzielę biuro i w jakim stopniu to prawda. Problem w tym, ze reagujemy najczęściej nie na zachowania innych, ale na nasze wyobrażenia o ich intencjach, a warto wiedzieć jak bardzo jedne różnią się od drugich.

Więcej na temat szkolenia

Wydajność działania i motywacja zależą w zasadniczym stopniu od jakości relacji w jakie wchodzi człowiek. Zasadnicze cechy mechanizmów nawiązywania i utrzymywania relacji są bardzo stare i w nieznacznym stopniu podatne na zmiany. Znajomość zasad działania mechanizmów lustrzanych, które okazały się neurobiologicznym podłożem empatii, daje możliwość przewidywania reakcji własnych i innych członków grup zadaniowych i znacznie lepszego planowania ich pracy. Niezwykle ważna jest też świadomość siły z jaką te przekładają się na fizjologiczne stany organizmu takie jak stres, stan zdrowia czy też sprawność procesów poznawczych.

Treści poruszane na zajęciach:

 • Znaczenie relacji;
 • Fizjologia dystrybucji „głasków”;
 • Zagrożenia związane z przeciążeniem systemu teorii umysłu (świadomości uczuć u innych);
 • Neurobiologiczne podłoże empatii, odkrycie mechanizmów lustrzanych i jego znaczenie w rozwoju psychologii i socjologii;
 • „Halucynacje” Ramachandrana a wspólne światy znajomych – jak mózg mojego sąsiada zmienia mój własny odbiór rzeczywistości? Co się dzieje kiedy tłumaczysz komuś świat? Gdzie leży granica wpływu?

Prowadzący: dr Marek Kaczmarzyk
Czas trwania szkolenia: 3 godziny


Neurobiologia emocji w zespołach ludzkich

Kiedy działamy pod presja czasu, kiedy niezadowolenie współpracowników wydaje nam się niesprawiedliwe, albo szef nie daje nam odetchnąć, nasza kreatywność spada, zmęczenie rośnie a pamięć płata nam figle zamykając często dostęp do zasobów, które wcześniej zawsze były na wyciągnięcie ręki. Zapominamy słów, przekręcamy nazwiska na ważnym spotkaniu albo, zamiast riposty, czujemy pustkę w głowie. Najczęściej przyczyną tych zjawisk jest poziom stresu. Jego objawy można jednak rozpoznawać, a wpływy na nas ograniczać. Stres działa schematycznie i można przewidywać jego kolejne ruchy. W czasie zajęć poznamy wroga, rozpoznamy zwyczaje i etapy ataku. Znając kolejny krok przeciwnika możemy uniknąć zasadzek i zatrzymać to co dotąd wydawało się nieuniknione.

Więcej na temat szkolenia

Emocje stanowią podłoże większości naszych działań i decyzji jakie podejmujemy. Złudzenie racjonalnego funkcjonowania w świecie jest nam potrzebne dla zachowania poczucia bezpieczeństwa, dlatego w ograniczonych zbiorach danych jakie przetwarza świadomie nasz mózg szukamy praw i regularności. Z praktycznego punktu widzenia, zmiana tego faktu nie jest możliwa, jednak można zrozumieć podłoże emocji i ich znaczenie w procesie gromadzenia i przetwarzania informacji. Szczególnym przypadkiem jest stres, którego znaczenie zależy od nasilenia i długości trwania. Uczestnicy zajęć nauczą się odróżniać objawy i stresu w fazie mobilizującej od destrukcyjnego wpływu fazy drugiej. Przy użyciu czujnika GSR sprawdzą także dynamikę własnych reakcji emocjonalnych.

Treści poruszane na zajęciach:

 • Emocje a zachowania racjonalne – co ma przewagę;
 • Silne emocje a neuronalne korelaty świadomości;
 • Mózg w zbyt bezpiecznym świecie, nieadekwatność spostrzeżeń i reakcje negatywne;
 • Filtrowanie informacji o zagrożeniach, wzmacnianie następstw przetwarzania negatywnego;
 • Energetyczne koszty stresu;
 • Stres a zdolności poznawcze i pamięć;
 • Silny stres i jego związek z zachowaniami agresywnymi – znaczenie ciał migdałowatych, wyspy i hipokampów;
 • GSR jako badanie aktywności układu wegetatywnego.

Prowadzący: dr Marek Kaczmarzyk
Czas trwania szkolenia: 3 godziny